Ξενής Ανδρέα Πάτσαλος

4 Ιανουαρίου 1901 - 28 Φεβρουαρίου 1984

                 Από "ΤΑ ΑΠΑΝΤΑ" του Ξενή Πάτσαλου
              εκδόσεις Α. Σταμούλη σε επιμέλεια του γιου του Αντιστράτηγου (ε.α.) Κωνσταντίνου Πάτσαλου