Για εισηγήσεις, απορίες και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.Επίσης στείλτε μας σε ηλεκτρονική μορφή οποιεσδήποτε φωτογραφίες ή άλλο υλικό διαθέτετε όπως παλιές εφημερίδες και περιοδικά.

                                                                                                                                                                                        

 

email address: dc390@hotmail.com